رابطه کالاهای اولیه خاص با تولید کنندگان و صادرکنندگان آنها

تا اینجا مهمترین رابطه های بین بازار کالا و نرخ ارزهای مختلف را بررسی کردیم که این رابطه ها می توانند برای سایر ارزهای غیر اصلی و برای سایر کالاها نیز تعمیم و ارتباط پیدا کند.

به صورت نکته کلی در نظر داشته باشید که : هر کشوری که صادر کننده کالایی باشد به دلیل بالا رفتن تراز پرداخت هایش تقویت ارز آن انتظار می رود و هر کشوری که وارد کننده بزرگ کالایی پایه ای باشد با بالا رفتن قیمت آن کالا در بازارهای جهانی به دلیل نامناسب شدن مقدار ترازپرداخت هایش از ارزش ارز آن کشور کاسته می شود.

با تشکر – خلیل رحمانی