رابطه شاخص کالاها با ارزهای کالایی 

در دروس آموزش فاندامنتال ( تحلیل بنیادی ) اشاره کردیم که ارزهای کالایی عبارتند از :

  • دلار استرالیا
  • دلار نیوزلند
  • دلار کانادا

غیر از ارزهایی که در بالا نام بردیم ارزهای دیگری نیز وجود دارند که رابطه مستقیم با شاخص قیمت کالاها دارند.

ارزهای کالایی که معمولاً جزو ارزهای پربازده هستند تحت تاثیر تراز تجاری و تراز پرداخت های خود قرار دارند. سه ارز دلار کانادا، دلار استرالیا و دلار نیوزلند از بارزترین این ارزها هستند.

هر سه این ارزها به دلیل اینکه در تراز بازرگانی آنها مقدار صادرات کالاهای اولیه بیشتر از مقدار واردات این کالاها است با افزایش قیمت کالاهای اولیه تراز تجاری و در نتیجه تراز پرداخت هایشان مثبت می شود. از این رو با افزایش قیمت شاخص کالاها تقاضا برای این ارزها افزایش پیدا کرده و ارزش این ارزها بیشتر می شود.

با تشکر – خلیل رحمانی