رابطه شاخص کالاها با ین ژاپن

به مانند دلار آمریکا ، ین ژاپن نیز رابطه ای بسیار نزدیک و معکوس با ارزش کالاها و تورم در سطح جهانی دارد.

از آنجا که کشور ژاپن بیش از 90 درصد انرژی مورد نیاز خود را به وسیله واردات تامین می کند و قسمت عمده ای از کالاهای اولیه مورد نیاز خود را بوسیله واردات تامین می کند هرچه قیمت کالاهای اولیه افزایش پیدا کند تراز تجاری این کشور عدد منفی بزرگتری پیدا می کند و در نتیجه از ارزش ین که وابستگی شدیدی بین ارزش آن با تراز پرداخت ها وجود دارد کاسته می شود.

به بیان ساده : اینگونه می توان تفسیر نمود که با افزایش قیمت کالاهای اولیه مقدار ارزش پولی واردات در کشور ژاپن افزایش پیدا می کند. از سوی دیگر افزایش قیمت کالاهای اولیه منجر به افزایش قیمت کالاهای ثانویه تولیدی کشور ژاپن می شود و این افزایش قیمت کالاهای ثانویه می تواند منجر به کاهش مقدار پولی صادرات این کشور شود.

در نتیجه : تراز تجاری و در کل تراز پرداخت های این کشور به سمت شرایط منفی گرایش پیدا می کند و از این رو کاهش ارزش ین ژاپن انتظار می رود.

نکته کلیدی: رابطه معکوس ارزش ین با شاخص کالاها (یا نفت) معمولاً از رابطه معکوس ارزش دلار آمریکا و شاخص کالاها (یا قیمت نفت) همبستگی بیشتری دارد و ین ژاپن تحت تاثیر این رابطه دامنه تغییرات نزدیک تری را نشان می دهد.

با تشکر – خلیل رحمانی

4/5 - (2 امتیاز)
4/5 - (2 امتیاز)