رابطه طلا با دلار آمریکا

 از دیرباز طلا با دلار آمریکا رابطه ای خالف جهت داشته اند. اغلب مردم این دو دارایی را جایگزین یکدیگر می دانند.

هر زمان که تقاضای معاملاتی و سوداگری برای دلار افزایش پیدا می کند ارزش طلا به عنوان دارایی ذخیره ارزش کاهش پیدا می کند در نتیجه در دوره هایی که ارزش دلار افزایش پیدا می کند ارزش طلا کم می شود یا در شرایط معکوس هر زمان که از ارزش دلار کاسته می شود و شرایط تورمی ایجاد می شود ارزش طلا افزایش پیدا می کند.

مهمترین علت این موضوع اثر جایگزینی طلا نسبت به دلار در بازارهای جهانی است. دلار به عنوان مهمترین ارز جهانی که 90 درصد مبادلات ارزی و کالایی در سطح جهان بر اساس آن محاسبه می شود جایگاه ویژه ای را به این ارز پایه بین المللی داده است در نتیجه تقویت یا تضعیف این ارز منجر به جابجایی شرایط تورمی در سطح جهانی می شود. تقویت دلار شرایط ضد تورمی و ثابت ماندن یا کاهش ارزش قیمت کالاها را به دنبال دارد و شرایط تورمی افزایش ارزش و قیمت کالاها را به همراه دارد.

اثر کالاهای جایگزین نسبت به یکدیگر منجر به رابطه معکوس آنها می شود.

اگر شاخص دلار مورد بررسی قرار بگیرد در اغلب شرایط این دو دارایی رابطه ای مخالف با یکدیگر داشته اند. با این حال یک استثنا برای این رابطه خطی وجود دارد. بر خلاف دلار که عرضه آن بوسیله بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا انجام می شود و در دوره های سیاست های پولی انبساطی سطح دسترسی به دلار و پایه پولی افزایش پیدا می کند و بانک مرکزی از افزایش نقدینگی در دوره های رکود واهمه ای ندارد و افزایش عرضه را انجام می دهد در مورد طلا این افزایش عرضه وابستگی اندکی به شرایط دارد. به طور معمول عرضه طلا در سطح جهانی ساالنه 2500 هزار تن است. این مقدار عرضه نسبتاً ثابت فقط تحت تاثیر افزایش قیمت طلا توجیه اندکی برای افزایش سطح استخراج طلا ایجاد می کند که آن هم در کوتاه مدت موجب افزایش سطح عرضه نمی شود ولی سطح تقاضای طلا در سطح جهانی در دوره های مختلف رکود و رونق اقتصادی بسیار دستخوش تغییر می شود.

در دوره های رکود اقتصادی که فضای نا امنی اقتصادی و رکود ایجاب می کند دارایی های ایمن تقاضا شوند طلا به عنوان یک کالای با ارزش که دارای عرضه محدودی است با سطح تقاضای بسیار بالایی روبرو می شود در نتیجه ارزش این فلز گرانبها در این دوره ها به شدت افزایش پیدا می کند یا در مثالی دیگر در دوره هایی که شرایط تورمی شدید در اقتصاد جهانی ایجاد می شود تقاضا برای طلا به عنوان کالایی ضد تورمی که عرضه محدودی دارد بالا می رود در نتیجه ارزش آن افزایش پیدا می کند. این شرایط باعث می شود به طور تاریخی به دلیل عرضه کمتر طلا نسبت به عرضه کمتر دلار قیمت طلا در بلند جهت صعودی و افزایشی داشته باشد با این حال نمی توان در دوره های رکود به رونق اقتصادی و دوره های رونق به رکود از نقش متقابل این دو نسبت به یکدیگر گذشت و در این دوره ها طلا و دلار کاملاً در مقابل یکدیگر هستند. 

با تشکر – خلیل رحمانی