دلایل حرکت قیمت

دو دلیل برای حرکت قیمت وجود دارد ، یا عرضه و تقاضا در بازار بر اساس عواملی دستخوش تغییر شده است و در نتیجه قیمت جابه جا شده است که این موضوع شایع ترین روش تغییر قیمت است. عمده ترین شرایط برای عوامل موثر بر عرضه و تقاضا اخبار و گزارش های پولی و مالی در بازار ارز است ولی غیر از عوامل و گزارشات این چنینی عرضه و تقاضا بر اساس یک نیروی دیگر نیز می تواند بر قیمت اثرگذار باشد. اثر کششی قیمت باعث می شود پس از بین رفتن اثر یک خبر یا گزارش بازار و قیمت ها تمایل پیدا کنند به قیمت های قبلی بازگردند و اصطلاحاً اثر تعدیلی داشته باشند. در بسیاری مواقع که خبر یا گزارش خاصی در بازار وجود ندارد بازار به سمت تعدیل و بازگشت بر میگردد. به طور کلی می توان بازار ارز را به لحاظ تاثیر گذاری اخبار و بخش بندی زمانی به چهار حالت تقسیم بندی کرد:

الف) حالتی که انتظار برای یک خبر یا گزارش اقتصادی وجود دارد بر اساس شاخص ها ، مصاحبه ها و شرایطی که قبل از اعلام خبر یا گزارش بوده است انتظار وجود دارد که خبر بر اساس مقدار یا شرایط خاصی ، متفاوت با دوره قبل از آن اعلام شود. در این حالت ریسک بازار را انتظار بازار می سازد . اینکه بازیگران بازار چه انتظاری دارند منجر به عرضه و تقاضا قبل از اعلام خبر می شود در نتیجه قیمت شروع به حرکت می کند. اگر آن گزارش ، شاخص خبری یا هر عامل فاندامنتال دیگر مطابق با انتظار اعلام شود بازار در جهت انتظاری که از قبل داشته است ادامه حرکت می دهد.

ب) شرایطی که بازار بر اساس شرایط خبر، گزارش یا رویدادی بر اساس اینکه از قبل انتظار آن خبر یا گزارش را برای زمانی مشخص دارد درست در لحظه اعلام خبر ، حرکت خود را انجام می دهد. این شرایط برای خبرهایی کارایی دارد که از قبل زمان اعلام آن خبر مشخص است به مانند گزارش های اقتصادی . دقت شود این حالت برای بحران ها و خبرهای غیر مترقبه بسیار بعید است که بوجود آید و معمولا برای خبرهای از پیش تغیین شده ایجاد می شود.

ج) حالت سوم شرایطی را ایجاب میکند که خبر یا گزارش اعلام می شود و پس از اعلام خبر یا گزارش بازار نسبت به خبر یا گزارش عکس العمل نشان می دهد. شایع ترین روش عکس العمل بازار نسبت به اخبار است. فرقی ندارد خبر از نوع اقتصادی ، سیاسی احتماعی یا هر نوع بحران باشد بلکه تفسیر و تعبییر بازار از خبر مهم است. این موضوع که آن خبر منجر به ایجاد تقاضا در بازار می شود و یا منجر به ایجاد عرضه در بازار ، حائز اهمیت است. این انتظارات از تفسیر بازیگران بزرگ بازار نسبت به اینده نشات می گیرد.

د) چهارمین شرایط تاثیر اخبار در بازار به لحاظ دوره زمانی است که خبر اعلام می شود ولی در دوره میان مدت و کوتاه مدت تاثیر زیادی در بازار ندارد ولی آن خبر یا گزارش منجر به تغییراتی در بلند مدت و با عمق زیاد در بازار برای بلند مدت می شود. شایع ترین نمونه این حالت برای اخباری هست که بازیگران بلند مدت بازار را تحت تاثیر قرار می دهد. نمونه ای که می توانیم در این زمینه اشاره کنیم نرخ بهره برای این دسته از اخبار است

این چهار حالت شرایطی را ایجاب می کند که بر اساس اخبار و گزارش ها ، عرضه و تقاضا در بازار تغییر پیدا می کند و در نتیجه نرخ و قیمت عوض می شود. دقت شود برای هر روز و هر دوره اخبار و گزارش هایی در بازار وجود دارد با این حال همه آنها به یک اندازه در بازار ارز تاثیر ندارند.

اشاره شد یک حالت تغییر قیمتی حالتی است که قیمت بر اساس دلیلی بنیادی حرکت می کند و حالت دیگر شرایطی را شامل میشود که قیمت بر اساس یک خبر ، گزارش یا داده تغییر کرده است اما بابت اینکه اثر آن خبر از بین رفته است و دیگر بازار آن حالت شتاب زده و احساسی پس از اعلام خبر را ندارد قیمت شروع به تعدیل میکند ، بدین معنا که اگر در ابتدای اعلام خبر انتظار شدید برای تقاضا ایجاد شده است معامله گرانی نیز بوده اند که بدون توجه به شرایط اعلام خبر هم راستا با موج تقاضا که منجر به افزایش قیمت می شود خرید انجام داده اند در این حالت پس از تحلیل دوباره موشکافی خبر بازیگران معمولا به شرایطی می رسند که خبر اعلام شده آن اندازه که در ابتدا مد نظر بوده است نمی تواند تقاضای شدید ایجاد کند همین موضوع شرایطی را ایجاد می کند که نه تنها تقاضا در بازار شکل نمی گیرد بلکه تسویه قسمتی از تقاضای قبلی که در بازار ایجاد شده بود بوسیله عرضه منجر به بازگشت قیمت از حالت صعودی به نزولی می شود. شایع ترین زمانی که این شرایط ایجاد می شود برای خبرهای از نوع بحران ها است. بر فرض زلزله سیل یا بحران طبیعی در کشوری ایجاد می شود ، دیده شده در لحظات اولیه بحران ، منجر به عرضه شدید ارز محلی آن کشور می شود ولی در صورتیکه آن بحران ادامه دار نباشد پس از گذشتن دوره ای نه چندان بلند مدت روند عرضه تبدیل به روند تقاضا می شود. شایع ترین دلیل تبدیل روند از عرضه و تقاضا خوشبینی بازارها نسبت به برطرف شدن خبر و عامل ایجاد بحران است.

با این تفاسیر وظیفه یک تحلیلگر این است که در ابتدا به این موضوع پی ببرد که در چه فازی از بازار قرار دارد و بعد از اینکه فاز بازار و اولویت ها را تشخیص داد شرایط هر فاز را به درستی تحلیل و بررسی کند و در نهایت برای هدف معاملگری خود برداشت درست را نسبت به انتخاب جفت ارز مناسب و جهت صحیح در معامله به کار ببرد.

دقت داشته باشید با اینکه ما به صورت تفکیک شده هر کدام از این مسائل را عنوان می کنیم اما باید در نظر گرفته شود که این مسایل به صورت یکپارچه و در یک فرایند منجر به نتیجه گیری می شوند. نتیجه گیری صحیح از دو رکن اصلی بازار ایجاد می شود:

  • اول اینکه شما پایه ها و مباحث بنیادی و پایه ای را به درستی مد نظر داشته باشید و نسبت به اولویت ها و اهمیت آنها اشراف کامل داشته باشید
  • رکن دوم اینکه برحسب شرایط در هر دوره ای بدانید که چه عاملی بر عوامل دیگر برای تحلیل اولویت دارد و منجر به تحلیل و تفسیر مناسب تر می شود

با تشکر – خلیل رحمانی

4.4/5 - (9 امتیاز)
4.4/5 - (9 امتیاز)