CFTC Reports – Cot Analysis (Sentiment)

Update: 13 August 2018

گزارش کمیسیون معاملات آتی آمریکا – تحلیل کوت (انتظارات)

تاریخ: 13 اوت 2018

خالص معاملات سفته بازارن (Speculators) در این هفته به 22.02 میلیارد دلار افزایش یافت.

آخرین اطلاعات مربوط به گزارش تعهدات تجارتی هفتگی (COT) که توسط کمیسیون معاملات آتی (CFTC) در روز جمعه 10 آگوست منتشر شد، نشان داد که معامله گران بزرگ و دلالان ارز معاملات خود را مجدداً برای دلار آمریکا افزایش دادند در حالی که معاملات بر روی یورو و پوند انگلیس کاهش دادند.

با توجه به این گزارش که معاملات را تا سه شنبه 7 اوت پوشش می دهد، معامله گران بزرگ غیر تجاری همانند صندوق های سرمایه گذاری و دلالان بزرگ (non-commercial large futures traders)  مجموع خالص ارزش معاملات را از 20.06 میلیارد دلار در هفته قبل به 22.02 میلیارد دلار رساندند. بر این اساس این هفته 1.96 میلیارد دلار به مجموع 20.06 میلیارد دلار معاملات افزوده شده است .

(ترکیب قراردادهای دلار آمریکا در برابر قراردادهای مشترک یورو، پوند انگلیس، ین ژاپن، دلار استرالیا، دلار کانادا و فرانک سوئیس).

این مقدار از معاملات دلار بی سابقه است و هشت هفته متوالی در حال افزایش هستیم و سطح 24.44 میلیارد دلار در 17 ژانویه 2017 نزدیک به رسیدن است.
www.fxcma.com, US Dollar Aggregate

www.fxcma.com, US Dollar Aggregate

معاملات سوداگران در شاخص دلار ایالات متحده آمریکا

داده ها نشان می دهد که برای شانزدهمین هفته معاملات سوداگران افزایش یافته است.

قراردادهای خالص غیرتجاری ها در شاخص دلار به 30102 در روز سه شنبه 7 اوت گزارش شد و این افزایش 1646 قراردادی نسبت به هفته گذشته را نشان می دهد. هفته گذشته نیز 28456 قرارداد گزارش شده بود.

بهبود در روند صعودی مربوط به شانزده هفته گذشته در تاریخ 23 آوریل برمیگردد و اکنون داده ها در بهترین حالت خود قرار دارند مانند 23 می سال 2017 که خالص معاملات به 31324 قرارداد میرسید.
www.fxcma.com, US Dollar Index شاخص دلار

www.fxcma.com, US Dollar Index شاخص دلار

اطلاعات مربوط به ارزها به صورت منفرد در این هفته (تحلیل انتظارات)

ما دو تغییر قابل ملاحظه را در سطح قراردادهای ارزها به صورت منفرد در قسمت سوداگران مشاهده میکنیم. ( + یا – 10000 قرارداد).

  • معاملات یورو: این هفته به بیش از 10000 قرارداد افت کرد و این دومین هفته چنین اتفاقی رخ داده است.این کاهش همانند سطح 2 می 2017 میباشد هنگامی که مجموع معاملات به -1653 قرارداد رسید. یورو پس از رکورد به بالاترین سطح صعودی خود در 17 آوریل، کاهش چشمگیری را تجربه نموده است. ( +151476 قرارداد)
  • معاملات پوند انگلیس: به بیش از -11000 قرارداد در این هفته کاهش یافت و این سومین هفته متوالی است که شاهد افت در قراردادها هستیم و به بالاترین سطح نزولی در 2 می سال 2017 نزدیک می شود، در این مان کل معاملات به -81364 قرارداد میرسید.

به صورت منفرد ، معاملات و قراردادهای غیرتجاری ها (the non-commercial large futures traders) به نفع شاخص دلار با 1.646 تغییر هفتگی در قراردادها ، ین ژاپن با 5650 قرارداد ، دلار کانادا با 6671 قرارداد و پزو مکزیک با 6745 قرارداد بود.

برعکس، ارزهایی که قراردادهای آنها در برابر دلار کاهش یافت، یورو (-12260 تغییر در هفته در قراردادها)، پوند انگلیس (-11466 قرارداد) و فرانک سوئیس (-1686 قرارداد)، دلار استرالیا ( -3064 قرارداد) و دلار نیوزلند ( -847 قرارداد) بود.

www.fxcma.com,Table of Weekly of COT جدول هفتگی کوت آنالیز

www.fxcma.com,Table of Weekly of COT جدول هفتگی کوت آنالیز

www.fxcma.com, Australian Dollar COT دلار استرالیا

www.fxcma.com, Australian Dollar COT دلار استرالیا

www.fxcma.com, British Pound Sterling COT پوند انگلیس

www.fxcma.com, British Pound Sterling COT پوند انگلیس

www.fxcma.com, Canadian Dollar COT دلار کانادا

www.fxcma.com, Canadian Dollar COT دلار کانادا

www.fxcma.com, EuroFX COT نمودار یورو

www.fxcma.com, EuroFX COT نمودار یورو

www.fxcma.com, Japanese Yen Cot ین ژاپن

www.fxcma.com, Japanese Yen Cot ین ژاپن

www.fxcma.com, Mexican Peso Cot پزو مکزیک

www.fxcma.com, Mexican Peso Cot پزو مکزیک

www.fxcma.com, New Zealand Dollar Cot دلار نیوزلند

www.fxcma.com, New Zealand Dollar Cot دلار نیوزلند

www.fxcma.com, Swiss Franc cot فرانک سوئیس

www.fxcma.com, Swiss Franc cot فرانک سوئیس