تحلیل سهام آپ

تاریخ: 30 تیر ماه 1397

سهام آپ از عرضه اولیه تابحال برای سومین بار درحال اصلاح با شکلی تکراریست. و بنظر مستعد است طی نیمه اول آگوست از محدوده 15300 الی 15800 ریال تغییر جهت داده و به روند صعودی بازگردد.

هدف رشد احتمالی محدوده 22200 الی 23400 ریال ارزیابی می شود و طبیعتا شکست محدوده 15000 ریال بعنوان حدضرر در نظر گرفته شود.