Dollar / Rial Analysis

Update: 29 July 2018

 تحلیل دلار به ریال – بلند مدت  

تاریخ : 7 مرداد ماه 1397

در چارت زیر تغییرات 40 ساله قیمت دلار را مشاهده می کنید. طی این 40 سال شاهد 20 سال رشد قیمت – حدود 10 سال ثبات و سپس 10 سال رشد هستیم . قاعدتا در بلند مدت انتظار داریم این نوسانات رو به بالا حدود 10 سال دیگر هم ادامه داشته باشد

اما با دید کوتاه مدت تر بنظر کم کم و در حدود 11 الی 13 هزار تومان شاهد مقاومت در رشد باشیم چرا که در این محدوده قیمت با چند تراکم قیمتی روبروست. رشدی که در سالهای 91 و 92 اتفاق افتاد اینک تکرار شده است اما با سرعتی بیشتر. انتظار بر این است که از همین حدود شاهد اصلاح قیمت باشیم و  درصورت شکست این محدوده اهداف بعدی در چارت مشخص گردیده است

دلار تورم زدایی شده

از زاویه ای دیگر اینبار چارت 40 ساله دلار را تورم زدایی کردیم همانطور که در چارت مشخص است دلار 3700 تومانی سال 90 تقریبا با دلار 10 تومانی سال 1357 به یک میزان ارزش داشتندو همینطور دلار 3700 تومانی تابستان 96 با اینکه با دلار 1000 تومانی کف قبل فاصله قیمت دارند اما از لحاظ ارزش و قدرت خرید تفاومت چندانی نداشتند سقف تاریخی این چارت مربوط به آخرین روزهای جنگ و دلار 135 تومانی می باشد که با ارزش گذاری به نرخ امروز در خواهیم یافت که آن روزها در اصل دلار 20 هزار تومانی تجربه شده است.با این اوصاف در چارت تورم زدایی شده نیز در محدوده میانی کانال مقاومت مهمی قرار دارد که احتمال اصلاح قیمت را مطرح می کند. 

www.fxcma.com , Iran Market Dollar Analysis

www.fxcma.com , Iran Market Dollar Analysis

 

UsdIRR ،یورو , سهام ، دلار ، تحلیل بورس، تحلیل سهام ، بورس ، اقتصاد ، Dollar Analysis