تحلیل اوراق قرضه ده ساله آمریکا US10Y Bond Analysis

 

ما تحلیل مبسوط و کاملی در 26 اکتبر 2018 از  اوراق قرضه ده ساله آمریکا قرار دادیم.

 

تحلیل ساختار و قیمت

اکنون بازار دارای یک ساختار جنبشی صعودی است که به احتمال بالا در موج چهار از این جنبش واقع شده است.

اولین بازو موج چهار ( موج A ) در 38.2% موج سه خاتمه یافته، به احتمال بالا با یک موج پیچیده (کامپلکس Complex) روبرو هستیم.

 

عدله های حرکتی

ریسک های مختلف در بازارهای جهانی قرار دارد که باعث ریسک گریزی شده اند

بی شک تقاضا برای اوراق قرضه ده ساله آمریکا به عنوان یک دارایی ایمن منطقی است

شما می توانید ریسک های حاکم بر بازار را در گزارش جدول بازدهی مطالعه نمائید

 

استراتژی

با توجه به شکست در سقف یا کف موج A و B میتوان بهتر بازار را قضاوت کرد

در هر صورت یک پیش هشدار برای افزایش در اوراق قرضه ده ساله می باشد که می توان در دارایی های دیگر بهره برد (تحلیل بین بازاری)

 

کلمات مرتبط: اوراق قرضه، اوراق قرضه دولتی، اوراق قرضه به انگلیسی، اوراق قرضه آمریکا، اوراق قرضه بانک مسکن

اوراق قرضه بانک ملی، اوراق قرضه اسلامی، اوراق قرضه دولتی ایران، اوراق قرضه در ایران، اوراق قرضه ارزی

مجله تحلیل اوراق بهادار، دانش تحلیل اوراق بهادار، تحلیل بورس اوراق بهادار، تحلیل اوراق بهادار و سرمایه گذاری

5/5 - (14 امتیاز)
5/5 - (14 امتیاز)