www.fxcma.con , Double Pattern
www.fxcma.con , Double Pattern

الگوهای اصلی کف و سقف

 در طی زمان روندها تغییر میابند اما نکته هیجان انگیز آن است که پایان هر روند کاهشی یا افزایشی به وسیله یک سری الگوهای قاعده مند و عمومی قابل شناسایی و بررسی است با این حال مزیت این الگوها تنها پی بردن به توقف یا تغییر روندها نیست و معامله گران بر اساس پیامدهای معنی داری که از آنها بدست می آورند، این توانایی را خواهند داشت که در مورد احتمالات حرکت های بعدی قیمت قضاوت کنند.

ویژگی الگوهای سقف و کف همومی بودن آنها در هر بازار و هر روند است. آنها به آسانی شناسایی می شوند. با توجه به تعریف دقیق و مشخصی که دارند ، معامله گران را به شک و تردید نمی اندازد. الگوهای اصلی سقف و کف به دوره زمانی خاصی وابسته نیستند و به همین دلیل بر اساس کاربرد و شناختی که از آنها بدست خواهیم آورد، نقش اساسی در تحلیل و پیش بینی روندهای مختلف بازی می کنند.

www.fxcma.con , Double Pattern
www.fxcma.con , Double Pattern

شش الگو عبارتند از :

  1. شتاب بازار پیش از آنکه تشکیل آخرین سقف یا کف جدید
  2. پشتیبانی در سقف قبلی، مقاومت در کف پیشین
  3. پشیمانی سریع
  4. پشتیبانی در کف قبلی ، مقاومت در سقف قبلی
  5. تصحیح بزرگ
  6. دو سقف همسان یا دو کف همسان

مهمترین این الگوها دو سقف همسان و تصحیح بزرگ هستند که هشدارهای جدی را در مورد پایان روند و یا تغییر روند ایجاد می کنند.

در مورد الگو دو سقف همسان هیجان انگیز ترین بخش آن است که بدانیم پس از تشخیص هر کف، اگر حرکت روندی بعدی به آخرین سقف نفوذ کرد، اما قیمت پایانی در محدوده سقف بسته شد علامتی برای پایان روند است با این حال لازم که شیب روند را هم اندازه گیری کرده باشیم تا دقت بررسی های ما افزایش یابد همین طور لازم است که ابزارهای تکنیکی مربوط به الگوها را هم بکار بگیریم.

نکته کلیدی: توضیحات تکمیلی در این زمینه در دروس تخصصی و دوره های خصوصی میتوانید پیگیر باشید.

با تشکر – خلیل رحمانی

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here