بخش پشتیبانی

EURUSD Analysis

www.fxcma.com, eurusd analysis تحلیل یورو به دلار آمریکا

تحلیل یورو به دلار آمریکا – 20 مارس 2019

تحلیل یورو به دلار آمریکا EURUSD Analysis   شرایط اقتصادی به ماکزیمم حالت ابهام…

www.fxcma.com, EURUSD Analysis تحلیل یورو به دلار

تحلیل یورو به دلار – 29 اکتبر 2018

EURO Vs US Dollar – EURUSD UPDATE: 29 October 2018 Key Support: 1.1357, 1.1261,…

www.fxcma.com, EURUSD Analysis تحلیل یورو به دلار آمریکا

تحلیل یورو به دلار – 11 اکتبر 2018

EURO Vs US Dollar – EURUSD UPDATE: 11 October 2018 Key Support: 1.1479, 1.1357,…

www.fxcma.com, EURUSD 28 august 2018

EURUSD Analysis – 28 August 2018

EURO Vs US Dollar – EURUSD UPDATE: 28 August 2018 Key Support: 1.1609, 1.1580,…

www.fxcma.com, eurusd analysis تحلیلی یورو به دلار

EURUSD Analysis – 15 August 2018

EURO Vs US Dollar – EURUSD UPDATE: 15 August 2018 Key Support: 1.1235, 1.1127…

www.fxcma.com, eurusd analysis

EURUSD Analysis – 02 August 2018

EURO Vs US Dollar UPDATE: 02 August 2018 Key Support: 1.1609, 1.1580, 1.1499 Key Resistance:…

www.fxcma.com , EURUSD Analysis

EURUSD Analysis – 17 July 2018

EURO Vs US Dollar UPDATE: 17 July 2018 Key Support: 1.1510, 1.1368 Key Resistance:…

www.fxcma.com , eurusd analysis

EURUSD Analysis – 02 July 2018

EURO Vs US Dollar  Update: 02 July 2018 Key Support: 1.1510, 1.1412, 1.1338 Key Resistance:…

www.fxcma.com , EURUSD Analysis

EURUSD Analysis – 25 February 2018

EURUSD Analysis In the analysis of 7 November 2017, the EurUsd rate, we were…

Fxcma.com Analysis

EURUSD Analysis – 07 November 2017

✔ EURUSD Dollar Analysis Date :07 Nov 2017 EURUSD  Structure: Correction – Wave E Key…