تحلیل سکه به ریال – میان مدت

قیمت سکه در حدود 4600-4700 به هدف میان مدت رسید اما از نظر زمان همچنان حدود 1 ماه فرصت باقیست و احتمالا طی این یکماه یکبار دیگر به سمت سقف حرکت خواهد کرد هدف احتمالی در چارت مشخص است.

 

5/5 - (1 امتیاز)
5/5 - (1 امتیاز)