بخش پشتیبانی

Oil Analysis

www.fxcma.com, oil analysis تحلیل نفت خام

تحلیل نفت خام – 13 مارس 2019

تحلیل نفت خام Crude Oil WTI Analysis   مهم‌ترین عامل و ریسک این دارایی،…

www.fxcma.com, Oil Analysis

Oil Analysis – 01 August 2018

Oil ( WTI ) Analysis UPDATE: 01 August 2018 Key Support: 66.98, 65.03, 62.69…

www.fxcma.com , oil analysis ( WTI Analysis )

Oil Analysis – 24 July 2018

Oil ( WTI ) Analysis UPDATE: 24 July 2018 Key Support: 66.98, 65.03, 62.69…

www.fxcma.com , Oil Analysis

Oil Analysis – 10 July 2018

Oil Analysis Update: 10 July 2018 Key Support: 70.71, 66.98 Key Resistance: 78.03, 74.26 در…

www.fxcma.com , Oil

Oil Analysis – Limited Down Trend

✔ Oil Analysis Date: 13 Feb 2018 Structure: Trend – Wave 3 Key Support: 54.49…

Fxcma.com Analysis

Oil Analysis – 07 November 2017

✔ Oil Analysis Date :07 Nov 2017 Oil Structure: Trend – Wave 3 Key Support:…