Oil ( WTI ) Analysis

UPDATE: 01 August 2018

Key Support: 66.98, 65.03, 62.69

Key Resistance: 71.92, 70.71, 69.58 ( 69.64 )

در تحلیل 24 جولای ما انتظار داشتیم که بازار وارد فاز اصلاحی شده و پایان آن را طبق سناریو اول در نمودار مشخص نمودیم که بعد از نا امنی ها در جنگ یمن و عربستان و بمباران پالایشگاهی از کشور عربستان توسط حوثی های یمنی، قیمت نفت همچنان اصلاح خود را استوار نمود و بسط یافت که اکنون به احتمال بالا به پایان رسیده است که شما دوستان عزیز قادر بودید از طریق نقاط کلیدی و تعادلی در این دارایی که ما در هر پنجشنبه منتشر میکنیم سطوح محتمل پایانی را شناسایی کنید.

www.fxcma.com, Major Point Of Oil

www.fxcma.com, Major Point Of Oil

از دیدگاه انتظارات همانطور که در نمودار هم مشخص هست حجم قراردادهای فروش تجاری ها و خرید غیرتجاری ها پس از رسیدن به حد ماکزیمم رو به کاهش می باشد و حجم باز کل معاملات نیز چنین وضعیتی را داراست. معامله گران غیر تجاری تعداد قرارداد ها به میزان  610,471  رسید که با مقایسه هفته گذشته  -20,823 قرارداد کاهش یافت که این پایین ترین سطح در چند هفته گذشته می باشد. مقدار فروش معامله گران تجاری به سطح -651,656  قرارداد رسید که تقریباً 19,567 قرارداد از معاملات فروش آنها کاسته شد و این تغییر روند را در حال تایید کردن میباشد.

www.fxcma.com, WTI Crude Oil cot futures large traders

www.fxcma.com, WTI Crude Oil cot futures large traders

www.fxcma.com, WTI Crude Oil cot futures large traders Position

www.fxcma.com, WTI Crude Oil cot futures large traders Position

نفت، تحلیل نفت، تکنیکال نفت، فاندامنتال نفت، انتظارات نفت، اقتصاد نفت، نفت سیک، تحلیل نفت سبک، آنالیز نفت

Oil, Oil Analysis, Oil Chart, Oil Sentiment, Oil Sentiment Analysis, Oil Economy, Oil WTI, Oil WTI Analysis

5/5 - (1 امتیاز)
5/5 - (1 امتیاز)