ساعت بازگشایی بازارهای مالی

 

توجه داشته باشید که تحلیل های تیم معامله گری Fxcma در زمان بازگشایی بازارهای مالی نیویورک آمریکا منتشر خواهد شد .

 

در زیر قادر خواهید بود همپوشانی بازارها نیز مشاهده نمایید و میتوان گفت در ساعات همپوشانی بازارهای اروپا و آمریکا بیشترین مقدار داد و ستد و حجم نقدینگی در بازار موجود می باشد به همین علت بازار در این ساعات دارای نوسان و فراریت مطلوبی جهت معامله گری است الاخصوص که ما در کشور ایران واقع شده و زمان بسیار مناسبی در طول میان روز ما محسوب می گردد.

www.fxcma.con , Open Market Hour

www.fxcma.con , Open Market Hourjav

با تشکر – خلیل رحمانی

5/5 - (3 امتیاز)
5/5 - (3 امتیاز)