US Dollar Vs Japanese Yen  Analysis

Update: 27 June 2018

Key Support: 109.43 , 107.02

Key Resistance: 112.81 , 110.76

شاخص تورم ماه می در ژاپن نیز در هفته گذشته منتشر شد که حاکی از رشد 0.7 درصدی نسبت به رقم پیشین خود در 0.6 درصدی بود که فاصله زیادی تا ارقام 1.5 درصدی رشد سالانه تورم در این کشور داراست و این احتمال تغییر سیاست های انبساطی بانک مرکزی ژاپن را در هاله ای از ابهامات قرار داده است.

ادامه ضعیف رشد تورم باعث تغییر در سیاست های پولی ژاپن به این زودی ها نخواهد شد و این ارز ایمن همچنان در منصب قدرت جذب سرمایه ها در ریسک گریزی ها است.

بازارهای سهام از زمان نشست بانک مرکزی اروپا شاهد ریزش هستیم و این موضوع می تواند به دارایی های ایمن و کم ریسک تقویت ببخشد و همچنان تنش های تجاری بین دو غول اقتصادی دنیا آمریکا و چین ادامه دار باشد باز به حمایت از دارایی های ایمن منجر خواهد گردید که همه این عوامل باعث تقویت ین ژاپن خواهد شد.

در این هفته ما به داده های منتشر شده از سوی ژاپن نظاره گر خواهیم ماند تا اینکه بدانیم روند صعودی در USDJPY همچنان ادامه دار خواهد ماند یا نه !

از دید تکنیکی نیز ما در آخرین تحلیل که در سایت از تایم فریم روزانه قرار دادیم ، دقیقا سناریو مد نظر رخ داد و پس از ریزش و رسیدن به سطوح مد نظر بازار شروع به صعود نمود و با این حال ما انتظار داریم این روند نیز ادامه داشته باشد.

با تشکر خلیل رحمانی