بخش پشتیبانی

اخبار بازار و اقتصاد

www.fxcma.com, happy new year سال نو مبارک

سال نو 1398 مبارک باد

5 / 5 ( 4 votes ) יהי רצון שתתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה…

www.fxcma.com, Market News اخبار فارکس و بازار

اخبار مهم روزانه – 15 مارس 2019

5 / 5 ( 1 vote ) اخبار مهم روزانه اقتصاد و بازار تاریخ:…

www.fxcma.com, Market news اخبار بازار و اقتصاد

اخبار مهم روزانه – 13 مارس 2019

5 / 5 ( 1 vote ) اخبار مهم روزانه اقتصاد و بازار تاریخ:…

www.fxcma.com, Forex News اخبار بازار و فارکس

اخبار مهم روزانه – 12 مارس 2019

5 / 5 ( 1 vote ) اخبار مهم روزانه اقتصاد و بازار تاریخ:…

www.fxcma.com, forex new اخبار فارکس و بازار

اخبار مهم روزانه – 6 مارس 2019

5 / 5 ( 1 vote ) اخبار مهم روزانه اقتصاد و بازار تاریخ:…

www.fxcma.com, Market news fores news اخبار اقتصاد و بازار اخبار فارکس

اخبار مهم روزانه – 5 مارس 2019

5 / 5 ( 1 vote ) اخبار مهم روزانه اقتصاد و بازار تاریخ:…

www.fxcma.com, economic news اخبار بازار و اقتصاد

اخبار مهم روزانه – 14 فوریه 2019

5 / 5 ( 2 votes ) اخبار مهم روزانه اقتصاد و بازار تاریخ:…

www.fxcma.com, Forex News اخبار فارکس، اخبار بازار و اقتصاد

اخبار مهم روزانه – 13 فوریه 2019

5 / 5 ( 2 votes ) اخبار مهم روزانه اقتصاد و بازار تاریخ:…

www.fxcma.com, nfp اشتغال بخش غیر کشاورزی آمریکا

اشتغال بخش غیر کشاورزی آمریکا NFP – یک فوریه 2019

5 / 5 ( 3 votes ) اشتغال بخش غیر کشاورزی آمریکا NFP – US Non-Farm…

www.fxcma.com, Fed سخنرانی فدرال رزرو

سخنرانی رئیس فدرال رزرو – 31 ژانویه 2019

5 / 5 ( 2 votes ) سخنرانی  رئیس فدرال رزرو جرومی پاوول  Jerome Powell FOMC…