بخش پشتیبانی

اخبار بازار و اقتصاد

www.fxcma.com, happy new year سال نو مبارک

سال نو 1398 مبارک باد

5.0 04 יהי רצון שתתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה بادا رضایت از حضور تو…

www.fxcma.com, Market News اخبار فارکس و بازار

اخبار مهم روزانه – 15 مارس 2019

5.0 01 اخبار مهم روزانه اقتصاد و بازار تاریخ: جمعه 15 مارس 2019  …

www.fxcma.com, Market news اخبار بازار و اقتصاد

اخبار مهم روزانه – 13 مارس 2019

5.0 01 اخبار مهم روزانه اقتصاد و بازار تاریخ: چهارشنبه 13 مارس 2019  …

www.fxcma.com, Forex News اخبار بازار و فارکس

اخبار مهم روزانه – 12 مارس 2019

5.0 01 اخبار مهم روزانه اقتصاد و بازار تاریخ: سه شنبه 12 مارس 2019…

www.fxcma.com, forex new اخبار فارکس و بازار

اخبار مهم روزانه – 6 مارس 2019

5.0 01 اخبار مهم روزانه اقتصاد و بازار تاریخ: چهار شنبه 6 مارس 2019…

www.fxcma.com, Market news fores news اخبار اقتصاد و بازار اخبار فارکس

اخبار مهم روزانه – 5 مارس 2019

5.0 01 اخبار مهم روزانه اقتصاد و بازار تاریخ: سه شنبه 5 مارس 2019…

www.fxcma.com, economic news اخبار بازار و اقتصاد

اخبار مهم روزانه – 14 فوریه 2019

5.0 02 اخبار مهم روزانه اقتصاد و بازار تاریخ: پنج شنبه 14 فوریه 2019…

www.fxcma.com, Forex News اخبار فارکس، اخبار بازار و اقتصاد

اخبار مهم روزانه – 13 فوریه 2019

5.0 02 اخبار مهم روزانه اقتصاد و بازار تاریخ: چهارشنبه 13 فوریه2019   نشست…

www.fxcma.com, nfp اشتغال بخش غیر کشاورزی آمریکا

اشتغال بخش غیر کشاورزی آمریکا NFP – یک فوریه 2019

5.0 03 اشتغال بخش غیر کشاورزی آمریکا NFP – US Non-Farm Payrolls امروز تمام توجه بازار…

www.fxcma.com, Fed سخنرانی فدرال رزرو

سخنرانی رئیس فدرال رزرو – 31 ژانویه 2019

5.0 02 سخنرانی  رئیس فدرال رزرو جرومی پاوول  Jerome Powell FOMC Press Conference ساعت ده و…