Australian  Dollar Vs US Dollar Analysis

Update: 27 June 2018

Key Support: 0.7335 , 0.7323

Key Resistance: 0.7443 , 0.7524

Risk & Return table shows us the supply and demand of currencies

دلار استرالیا با عدم حمایت از سوی بانک مرکزی این کشور روبرو هست چرا که در آخرین گزارشات مربوط به نشست این بانک احتمال تغییر در نرخ های بهره و افزایش آن نیز حذف شده است و این به معنای این است که می تواند نرخ بهره در دو سو کاهش یا افزایش قرار بگیرد. از دید بازار و انتظارات نیز افزایش نرخ بهره تا هجده ماه آتی ملتفی است.

به همین علت اختلاف نرخ بهره در آمریکا و استرالیا باعث فشارهای نزولی در نرخ برابری AUDUSD شده و با توجه به گزارشات منتشر شده از سوی استرالیا انتظار نمی رود که این فشارها کاهش یابد و از سوی دیگر تنش های مابین چین و آمریکا بیش از پیش بر این نرخ برابری فشارهای نزولی افزایش یافته است چرا که استرالیا یکی از بزرگترین صادر کننده های مواد اولیه به کشور چین محسوب می گردد و تنش ها می تواند منجر به کاهش این صادرات و تاثیر بر اقتصاد استرالیا بگذارد و از سوی بازار به سمت ریسک گریزی در حرکت می باشد که خود باعث تقویت دلار آمریکا و تضعیف بیشتر AUDUSD شده است.

در این هفته شاخص مهمی از ناحیه استرالیا منتشر نخواهد شد که قادر به تغییرات بنیادی شود به همین علت چشم ها به سمت داده های اقتصادی آمریکا معطوف می باشد و تنش های میان کشور آمریکا و چین را رصد می کنند.

نکته ای که بایست ذکر کرد این هست که بانک فدرال رزرو آمریکا به دنبال افزایش سیاست های انقباضی خود و افزایش سریعتر نرخ بهره می باشد و این انتظارات باعث می شود بازار به سمت تقویت دلار آمریکا پیش رویی نماید.

از دیدگاه تکنیکی به نمودار نگاه کنید به وضوح یک روند انگیزشی ( جنبشی ) نزولی را شاهد هستیم که به احتمال بالا معامله گران در حال آفست معاملات فروش خود می باشند ( حفظ سود و خروج از معامله فروش را آفست میگویند ) در این حین برای انجام معاملات فروش می بایست صبر نمائیم تا قیمت در سطوح بهتری برای فروش قرار گیرد و درخواست های خود را از جنس فروش بکار بگیریم یا اینکه در سطوح زیرین درخواست های فروش خود را بگنجانیم.

با تشکر خلیل رحمانی