بخش پشتیبانی

خدمات ویژه

 

خدمات هولدینگ مالی

 

  1. افرادی که قصد انواع سرمایه گذاری دارند و خود نمی خواهند ریسک های بازارهای مالی را تحمل کنند
  2. افراد خبره که میخواهند به معامله گری با سرمایه خود در انواع بازارها مشغول شوند 
  3. افرادی که نیازمند به سرمایه هستند جهت معامله گری یا سرمایه گذاری
سرمایه گذاری / /

Investing

  • حساب بانکی
  • صندوق سرمایه گذاری
  • حساب نقدی
  • کپی تریدینگ
اعطای سرمایه / /

Loan & Prop

  • وام صندوق سرمایه گذاری
  • پراپ تریدینگ
  • وام ارزهای دیجیتال