بخش پشتیبانی

Powell speech

www.fxcma.com, Fed سخنرانی فدرال رزرو

سخنرانی رئیس فدرال رزرو – 31 ژانویه 2019

سخنرانی  رئیس فدرال رزرو جرومی پاوول  Jerome Powell FOMC Press Conference ساعت ده و نیم به…