بخش پشتیبانی

Federal Reserve

www.fxcma.com, Fed سخنرانی فدرال رزرو

سخنرانی رئیس فدرال رزرو – 31 ژانویه 2019

سخنرانی  رئیس فدرال رزرو جرومی پاوول  Jerome Powell FOMC Press Conference ساعت ده و نیم به…

www.fxcma.com, Federal Reseve بانک مرکزی آمریکا فدرال رزرو

بانک مرکزی آمریکا FED

بانک مرکزی آمریکا فدرال رزرو FED سیستم فدرال رزرو به عنوان بانک مرکزی ایالات…