بخش پشتیبانی

broker

www.fxcma.com, brokers model انواع بروکر، کارگزاران

ساختار و اهداف کارگزاران

ساختار و اهداف کارگزاران (بروکرها)   ما در این قسمت به دلیل اینکه اقتصاد…

www.fxcma.com, what is broker بروکر چیست

کارگزار (بروکر) چیست؟

کارگزار چیست؟ What is Broker کارگزار (Broker) یک نهاد مالی غیربانکی است که وظیفه…