بخش پشتیبانی

Brexit

www.fxcma.com, gbpusd analysis تحلیل پوند به دلار

تحلیل پوند به دلار – 21 ژانویه 2019

تحلیل پوند به دلار GBPUSD Analysis به مسائل و محرک های اقتصاد انگلیس نگاهی…