بخش پشتیبانی

Bank of England

www.fxcma.com, bank of England BOE بانک مرکزی انگلیس

بانک مرکزی انگلیس BOE

5.0 01 بانک پادشاهی انگلستان BOE در اواخر سده 1600 امور مالی عمومی در…