بخش پشتیبانی

شاخص خودرو

www.fxcma.com , Iran Market Khodro Analysis

تحلیل شاخص خودرو به دلار – 15 مردادماه 1397

Khodro Index (Dollar)  Analysis Update: 6 August 2018 تحلیل شاخص خودرو (نسبت به دلار) …