بخش پشتیبانی

تحلیل یورو به دلار

www.fxcma.com, eurusd analysis تحلیل یورو به دلار آمریکا

تحلیل یورو به دلار آمریکا – 20 مارس 2019

تحلیل یورو به دلار آمریکا EURUSD Analysis   شرایط اقتصادی به ماکزیمم حالت ابهام…

www.fxcma.com, eurusd analysis تحلیل یورو به دلار

تحلیل یورو به دلار – 21 ژانویه 2019

تحلیل یورو به دلار EURUSD Analysis در ابتدا به اقتصاد ناحیه یورو می پردازیم…

www.fxcma.com , eurusd analysis

EURUSD Analysis – 02 July 2018

EURO Vs US Dollar  Update: 02 July 2018 Key Support: 1.1510, 1.1412, 1.1338 Key Resistance:…