بخش پشتیبانی

تحلیل سکه نقدی

www.fxcma.com , Iran Market Gold Coin Analysis

تحلیل سکه – 31 مردادماه 1397

 تحلیل سکه به ریال – میان مدت قیمت سکه در حدود 4600-4700 به هدف…