بخش پشتیبانی

تحلیل تکنیکال سکه

www.fxcma.com , Iran Market Gold Coin Analysis

تحلیل سکه – 31 مردادماه 1397

 تحلیل سکه به ریال – میان مدت قیمت سکه در حدود 4600-4700 به هدف…

www.fxcma.com , Iran Market Gold Coin Analysis

تحلیل سکه – 9 مردادماه 1397

Gold Coin/ Rial Analysis Update: 31 July 2018  تحلیل سکه به ریال – بلند…