بخش پشتیبانی

بانک

www.fxcma.com, bank of England BOE بانک مرکزی انگلیس

بانک مرکزی انگلیس BOE

5.0 01 بانک پادشاهی انگلستان BOE در اواخر سده 1600 امور مالی عمومی در…

www.fxcma.com, Bank of Japan BOJ بانک مرکزی ژاپن

بانک مرکزی ژاپن BOJ

5.0 01 بانک مرکزی ژاپن BOJ   این بانک مرکزی با نام های مختلفی…

www.fxcma.com, ECB european central bank بانک مرکزی اروپا

بانک مرکزی اروپا ECB

5.0 01 بانک مرکزی اروپا Central Bank of Europe در اول ژوئن سال 1998…

www.fxcma.com, Federal Reseve بانک مرکزی آمریکا فدرال رزرو

بانک مرکزی آمریکا FED

5.0 03 بانک مرکزی آمریکا فدرال رزرو FED سیستم فدرال رزرو به عنوان بانک…

www.fxcma.com, world bank بانک جهانی

بانک جهانی

5.0 02 گروه بانک جهانی بانک جهانی در سال پایانی جنگ جهانی دوم 1945…