بخش پشتیبانی

بانک مرکزی

www.fxcma.com, bank of England BOE بانک مرکزی انگلیس

بانک مرکزی انگلیس BOE

5.0 01 بانک پادشاهی انگلستان BOE در اواخر سده 1600 امور مالی عمومی در…

www.fxcma.com, ECB european central bank بانک مرکزی اروپا

بانک مرکزی اروپا ECB

5.0 01 بانک مرکزی اروپا Central Bank of Europe در اول ژوئن سال 1998…

www.fxcma.com, Federal Reseve بانک مرکزی آمریکا فدرال رزرو

بانک مرکزی آمریکا FED

5.0 03 بانک مرکزی آمریکا فدرال رزرو FED سیستم فدرال رزرو به عنوان بانک…