بخش پشتیبانی

بانک مرکزی

www.fxcma.com, bank of England BOE بانک مرکزی انگلیس

بانک مرکزی انگلیس BOE

بانک پادشاهی انگلستان BOE در اواخر سده 1600 امور مالی عمومی در انگلستان در…

www.fxcma.com, ECB european central bank بانک مرکزی اروپا

بانک مرکزی اروپا ECB

بانک مرکزی اروپا Central Bank of Europe در اول ژوئن سال 1998 تاسیس شد…

www.fxcma.com, Federal Reseve بانک مرکزی آمریکا فدرال رزرو

بانک مرکزی آمریکا FED

بانک مرکزی آمریکا فدرال رزرو FED سیستم فدرال رزرو به عنوان بانک مرکزی ایالات…