بخش پشتیبانی

بازارهای مالی

www.fxcma.con , Open Market Hour

زمان بازگشایی بازارهای مالی

ساعت بازگشایی بازارهای مالی   توجه داشته باشید که تحلیل های تیم معامله گری…