بخش پشتیبانی

اقتصاد کانادا

www.fxcma.com, usdcad analysis تحلیل دلار کانادا به دلار آمریکا

تحلیل دلار آمریکا به دلار کانادا – 30 ژانویه 2019

تحلیل دلار آمریکا به دلار کانادا USDCAD Analysis   کانادا در ماه اکتبر  گذشته…