بخش پشتیبانی

اقتصاد ایران

www.fxcma.com , iran markets

سقوط بازار سهام در سال 2013

سقوط بازارهای سهام   روز 2 اکتبر 2013 بود که بازارهای مالی سهام شرکت…