انتظارات و احساسات بازار

 

در این قسمت شما قادر هستید گزارشات مختلف همچون:

  1. گزارش کمیسیون معاملات آتی – Cot Report
  2. شاخص انتظارات SSI
  3. نرخ بهره آتی وجوه فدرال Fed Fund Rate

 

دریافت نمائید. بروزرسانی نمودارها و جداول در ابتدای هر هفته روز دوشنبه صورت می پذیرد.

 

www.fxcma.com, weekly table Cot Report

www.fxcma.com, weekly table Cot Report

www.fxcma.com, British Pound Sterling Cot Report

www.fxcma.com, British Pound Sterling Cot Report

www.fxcma.com, Canadian Dollar Cot Report

www.fxcma.com, Canadian Dollar Cot Report

www.fxcma.com, EuroFX Cot Report

www.fxcma.com, EuroFX Cot Report

www.fxcma.com, Japanese Yen Cot Report

www.fxcma.com, Japanese Yen Cot Report

www.fxcma.com, Mexican Peso Cot Report

www.fxcma.com, Mexican Peso Cot Report

www.fxcma.com, New Zealand Dollar Cot Report

www.fxcma.com, New Zealand Dollar Cot Report

www.fxcma.com, Swiss Franc Cot Report

www.fxcma.com, Swiss Franc Cot Report

www.fxcma.com, USDIndex Cot Report

www.fxcma.com, USDIndex Cot Report

www.fxcma.com, Australian Dollar Cot Report

www.fxcma.com, Australian Dollar Cot Report

تحلیل انتظارات
5 (100%) 2 votes