Home Iran Markets

Iran Markets

Fxcma Trader’s Group - Iran Market's

In this section, you can study the analysis of Iranian markets, such as stock share's, total indices, currency market, commodity market's, gold markets and other markets in the country.

بازار های ایران

در این بخش شما می توانید تحلیل بازار های مالی و سرمایه ایران همانند سهام شرکت ها ، شاخص های کل ، بازار ارز ، بازار کالا و دیگر بازارهای موجود در این کشور را مطالعه نمائید.

www.fxcma.com

سرمایه گذاری در کدام بازار ؟ طلا ، ارز یا مسکن؟

سرمایه گذاری در کدام بازار ؟ طلا ، ارز یا مسکن... اگر به دنبال حفظ ارزش سرمایه و افزایش ثروت هستید جواب سوالات پایین را...
www.fxcma.com , Iran Market Gold Coin Analysis

تحلیل سکه – 9 مردادماه 1397

Gold Coin/ Rial Analysis Update: 31 July 2018  تحلیل سکه به ریال - بلند مدت تاریخ : 9 مرداد ماه 1397 در اولین پست تحلیلی در مورد سکه...
www.fxcma.com , Iran Market Dollar Analysis

تحلیل دلار – 7 مردادماه 1397

Dollar / Rial Analysis Update: 29 July 2018  تحلیل دلار به ریال - بلند مدت   تاریخ : 7 مرداد ماه 1397 در چارت زیر تغییرات 40 ساله قیمت...
www.fxcma.com , Iran Market Dollar Analysis

تحلیل دلار – 11 مردادماه 1397

Dollar / Rial Analysis Update: 2 August 2018  تحلیل دلار به ریال - میان مدت  تاریخ : 11 مرداد ماه 1397 هدف تقریبی دلار در میان مدت طبق...
www.fxcma.com , Iran Market Gold Mesghal Analysis

تحلیل آبشده – 15 مردادماه 1397

Gold Mesghal  Analysis Update: 6 August 2018  تحلیل طلا - مثقال 17 عیار تاریخ : 15 مرداد ماه 1397 همانطور که در چارت مشخص است در تایم فریم...
www.fxcma.com , Iran Market Gold Mesghal Analysis

آپدیت تحلیل آبشده – 20 مردادماه 1397

Gold Mesghal  Analysis Update: 11 August 2018  تحلیل طلا - مثقال 17 عیار تاریخ : 20 مرداد ماه 1397 در ادامه تحلیل قبل ( 15 مرداد ) طبق انتظار...
www.fxcma.com , Iran Market OilIrr Analysis

تحلیل نفت به ریال – 23 مردادماه 1397

OilIRR  Analysis Update: 14 August 2018  تحلیل نفت به ریال  تاریخ : 23 مرداد ماه 1397 همانطور که می دانیم قیمت نفت همیشه با دلار بیان می شود...
www.fxcma.com , Iran Market Gold Coin Analysis

تحلیل سکه – 31 مردادماه 1397

Gold Coin/ Rial Analysis Update: 22 َAugust 2018  تحلیل سکه به ریال - میان مدت تاریخ : 31 مرداد ماه 1397 قیمت سکه در حدود 4600-4700 به هدف...