بخش پشتیبانی

تحلیل تکنیکی و فنی

www.fxcma.con , candlestick-Pattern

آموزش تحلیل تکنیکال – الگوهای شمعی

الگوهای شمعی Candlestick Pattern  بیش از دویست سال استکه ژاپنی ها نمودارهای شمعی را…

www.fxcma.com , Chart Analysis

آموزش تحلیل تکنیکال – نمودارها

نمودارها هر نمودار به میزان هزاران کلمه دارای ارزش است ، با دیدن یک…

www.fxcma.com , trading volume

آموزش تحلیل تکنیکال – حجم معامله

حجم معامله ، میزان دادوستد در بازارهای سهام متشکل ، میزان دادوستد یا حجم…

www.fxcma.com , Price Analysis

آموزش تحلیل تکنیکال – قیمت

قیمت نمودارهای قیمتی حاوی اطلاعات مهمی هستند که ما در اختیار داریم، ما از…

www.fxcma.com , Trading Platform

آموزش تحلیل تکنیکال – پلتفرم های معاملاتی

پلتفرم های معاملاتی در بازارهای مالی در بازارهای مالی واسط بین معامله گر و…

www.fxcma.com , Order's

آموزش تحلیل تکنیکال – دستورات در بازار ارز

انواع دستورات در بازار تبادلات ارزی در بازار تبادلات ارزی ما با نشخص نمودن…

www.fxcma.com , Contract Size

آموزش تحلیل تکنیکال – مفهوم حجم در بازار ارز

مفهوم حجم معاملات در بازار تبادلات ارزی در بازار مفهومی وجود دارد با نام…

www.fxcma.com , Leverage

آموزش تحلیل تکنیکال – اعتبار در بازار ارز

اهرم یا لوریج (Leverage) در دروس گذشته با این مفهوم به عنوان یکی از…

www.fxcma.com ,Pip & Point

آموزش تحلیل تکنیکال – واحد سنجش در بازار ارز

واحد سنجش در بازار تبادلات ارزی (Pips, Points) در بازار تبادلات ارزی معمولاً نرخ…

www.fxcma.com ,Fx Base

آموزش تحلیل تکنیکال – دارایی در بازار ارز

دارایی های در بازار تبادلات ارزی در ابتدا کار ما بایست نمادهای موجود در…