بخش پشتیبانی

تحلیل تکنیکی و فنی

www.fxcma.con , Trend Level

آموزش تحلیل تکنیکال – سطوح روند

سطوح روند سطوح روند کاملاً همان کار خطوط روند را انجام می دهند با…

www.fxcma.con , Trend Analsysis

آموزش تحلیل تکنیکال – ابزارهای تحلیل روند

ابزارهای تحلیل روند Trend Analysis Tools محبوب ترین تکنیک های سنتی برای بررسی تغییر…

www.fxcma.con , Trend Tips

آموزش تحلیل تکنیکال – نکاتی در مورد روند

نشانه های توقف و تغییر روند آشکار است که روندها ابدی نیستند و روزهای…

www.fxcma.con , Price,Time & Pattern

آموزش تحلیل تکنیکال – پیوند قیمت ، زمان و الگو

پیوند قیمت، زمان و الگو ( Price , Time & Pattern ) ما با…

www.fxcma.con , ،Trend & Time

آموزش تحلیل تکنیکال – نقش زمان در روند

نقش زمان در تغییر روند کافی است نمودارهای قیمت را با دقت ببینید تا…

www.fxcma.con , sidwways Trend

آموزش تحلیل تکنیکال – روند اصلاحی و تثبیت

روند رو به جلو Sideway روند رو به جلو دوره ای است که قیمت…

www.fxcma.con , Bear Trend

آموزش تحلیل تکنیکال – روند کاهشی

روند کاهشی Bear Trends روند کاهشی به وسیله یک سری سقف های پایین تر…

www.fxcma.con , Bull Trend

آموزش تحلیل تکنیکال – روند افزایشی

روند افزایشی Bull Trends روند افزایشی از یک رشته سقف و کف قیمت تشکیل…

www.fxcma.con ,Trend

آموزش تحلیل تکنیکال – روند

روند ( Trend ) در طبیعت نیروها و جریان های موافق و مخالف به…

www.fxcma.con ,Price & Time

آموزش تحلیل تکنیکال – قیمت و زمان

قیمت و زمان ( Price & Time ) چیزی که نمودارها نشان می دهند…