Home Education Technical Analysis

Technical Analysis

Fxcma Trader’s Group - Technical Analysis

A technical analysis is the study of market behavior based on the price changes in the past, to predict future price changes and movements at current time and future.

The most important tool for technical analysts is their graphs and indexes. Technological analysts have three basic ideas:

1-Everything is included in the price. Everything that fundamentally affects supply and demand can be seen inside the price 2- The price moves according to the trends 3- The date is repeatable

تحلیل تکنیکی مطالعه رفتار بازار بر اساس تغییرات قیمت در گذشته، برای پیش بینی تغییرات قیمت در آینده است. مهم ترین ابزار تحلیل گران تکنیکی نمودارها و نماگرهای آنها است. تحلیلگران تکنیکی سه عقیده پایه ای دارند:

الف) همه چیز در قیمت، لحاظ شده است. هر آنچه که به لحاظ بنیادی بر عرضه و تقاضا اثر گذار باشد در داخل قیمت دیده می شود

ب) قیمت بر اساس روند حرکت می کند

ج) تاریخ تکرار پذیر است

www.fxcma.com , Simplifying trends

آموزش تحلیل تکنیکال – ساده سازی روندها

ساده سازی روندها نباید انتظار داشت که همیشه پایان روندهای کوتاه مدت و میان مدت با روند خلاف جهت دیگری آغاز شود. رفتار طبیعی دسته...
www.fxcma.com , Ending speech of Technical Analysis

آموزش تحلیل تکنیکال – سخن پایانی و فرایند تحلیل تکنیکال

سخن پایانی ( فرایند تحلیل تکنیکی ) نتیجه مناسب زمانی حاصل می شود که ترکیبی از تمرین و تجربه را در کنار قواعد ساده تکنیکی...
www.fxcma.com , Trading Platform

آموزش تحلیل تکنیکال – پلتفرم های معاملاتی

پلتفرم های معاملاتی در بازارهای مالی در بازارهای مالی واسط بین معامله گر و بازار ، نهادهای است با نام کارگزار که به انگلیسی Broker...
www.fxcma.com , technical analysis goal

آموزش تحلیل تکنیکال – هدف تکنیکال

هدف تحلیل ما بر اساس داده ها و اطلاعات گذشته و کنونی نسبت به آینده قضاوت می کنیم. تحلیل تکنیکی یکی از روش های شناسایی موقعیت...
www.fxcma.con , ،Trend & Time

آموزش تحلیل تکنیکال – نقش زمان در روند

نقش زمان در تغییر روند کافی است نمودارهای قیمت را با دقت ببینید تا به یک اصل مهم دست پیدا کنید، آشکار است که تغییرات...
www.fxcma.com , Chart Analysis

آموزش تحلیل تکنیکال – نمودارها

نمودارها هر نمودار به میزان هزاران کلمه دارای ارزش است ، با دیدن یک نمودار می توان به سرعت فهمید که یک دارایی چگونه عمل...
www.fxcma.con ,Price & Time

آموزش تحلیل تکنیکال – قیمت و زمان

قیمت و زمان ( Price & Time ) چیزی که نمودارها نشان می دهند تنها تغییرات قیمت نیست، تغییرات قیمت در چارچوب زمان معنی و...
www.fxcma.com ,Pip & Point

آموزش تحلیل تکنیکال – واحد سنجش در بازار ارز

واحد سنجش در بازار تبادلات ارزی (Pips, Points) در بازار تبادلات ارزی معمولاً نرخ برابری جفت ارزها پنج تا شش رقم صحیح و اعشار محاسبه...
www.fxcma.con ,Trend

آموزش تحلیل تکنیکال – روند

روند ( Trend ) در طبیعت نیروها و جریان های موافق و مخالف به وفور دیده می شود و مبارزه و ستیز برای کسب قدرت...
www.fxcma.con , Trend Tips

آموزش تحلیل تکنیکال – نکاتی در مورد روند

نشانه های توقف و تغییر روند آشکار است که روندها ابدی نیستند و روزهای خوب و بد به پایان می رسند و ممکن است حال...