بخش پشتیبانی

مدیریت ریسک و سرمایه

www.fxcma.com

آموزش مدیریت ریسک و سرمایه – احتمالات و درجه آزادی

احتمالات و درجه آزادی برای پاسخ دادن به هر رویداد و احتمالی در بازار…

www.fxcma.com

آموزش مدیریت ریسک و سرمایه – قوانین حد ضرر ، استاپ لاس

قوانین حد ضرر ( Stop Loss ) ” راه اصلی برای کنترل ریسک معامله…

www.fxcma.com

آموزش مدیریت ریسک و سرمایه – سیستم معاملاتی

قواعد ورود به معامله و سیستم معاملاتی ” باید به روش خود ایمان داشته…

www.fxcma.com

آموزش مدیریت ریسک و سرمایه – معاملات موفق

معاملات موفق تا زمانی که مسائل انسانی در مسائل دخیل است ، هیچ چیز…

آموزش مدیریت ریسک و سرمایه – ساختار ذهن معامله گر

روانشناسی ریسک و ساختار ذهن معامله گر روانشناسی هر شخص ، ورود و خروج…

www.fxcma.com

آموزش مدیریت ریسک و سرمایه – خودشناسی

شناخت خود هرچه بیشتر خود را بشناسید ، معامله گر بهتری خواهید شد ،…

www.fxcma.com

آموزش مدیریت ریسک و سرمایه – اهمیت دارا بودن برنامه

دلیل وجود برنامه مدیریت ریسک و سرمایه اگر به برنامه خود ایمان ندارید و…

www.fxcma.com

آموزش مدیریت ریسک و سرمایه – مقدمات

مدیریت ریسک و سرمایه  برای ورود به هر بازار و هر حرفه ای نیاز…