بخش پشتیبانی

آموزش

www.fxcma.com , Price Correction

آموزش تحلیل تکنیکال – تصحیح قیمت

تصحیح قیمت به اصطلاح تخصصی کارکشن Price Correction   بخشی از دغدغه های اصلی…

www.fxcma.con , Double Pattern

آموزش تحلیل تکنیکال – الگو سقف و کف

 در طی زمان روندها تغییر میابند اما نکته هیجان انگیز آن است که پایان…

www.fxcma.con , Dow Theory

آموزش تحلیل تکنیکال – نظریه داو

نظریه داو گفتارهایی است که در حدود صد سال پیش به وسیله چارلز داو…

www.fxcma.con , Support & Resistance

آموزش تحلیل تکنیکال – سطوح مقاوم

سطوح مقاوم ( Support & Resistance ) سطوح مقاوم ( حمایت یا مقاومت )…

www.fxcma.con , Slop Trendl

آموزش تحلیل تکنیکال – شیب روند

شیب روند به طور ساده میزان درصد تغییر قیمت در واحد زمان شدت و…

www.fxcma.con , Trend Level

آموزش تحلیل تکنیکال – سطوح روند

سطوح روند سطوح روند کاملاً همان کار خطوط روند را انجام می دهند با…

www.fxcma.con , Trend Analsysis

آموزش تحلیل تکنیکال – ابزارهای تحلیل روند

ابزارهای تحلیل روند Trend Analysis Tools محبوب ترین تکنیک های سنتی برای بررسی تغییر…

www.fxcma.con , Trend Tips

آموزش تحلیل تکنیکال – نکاتی در مورد روند

نشانه های توقف و تغییر روند آشکار است که روندها ابدی نیستند و روزهای…

www.fxcma.con , Price,Time & Pattern

آموزش تحلیل تکنیکال – پیوند قیمت ، زمان و الگو

پیوند قیمت، زمان و الگو ( Price , Time & Pattern ) ما با…

www.fxcma.con , ،Trend & Time

آموزش تحلیل تکنیکال – نقش زمان در روند

نقش زمان در تغییر روند کافی است نمودارهای قیمت را با دقت ببینید تا…